Atlantis

Atlantis ging 26.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis waren hoogbegaafde, transparante wezens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongeloofelijke technische kennis. Zij konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de materie oplossen, gewichtloos maken en elders herplaatsen.

Het boek Atlantis gaat niet alleen over Atlantis, maar behandelt vele andere onderwerpen en bestaat uit 8 hoofdstukken, te weten:
- Aarde en omwenteling
- De mensheid
- Religies
- De Kring van Verbondenen
- Mens en dier
- Atlantis, beschaving en ondergang
- Magisch Egypte
- Ufo's en buitenaards leven
- Tot slot de bijlage: Een kosmische opdracht.

Recensie 
De overgangstijd van het Vissen- naar het Waterman-tijdperk is een belangrijk thema in dit boek. Hoog ontwikkelde lichtwezens zoeken door middel van channeling contact met de mens om hen te informeren over de veranderingen die dit met zich meebrengt op aarde en in de kosmos. Een omwenteling die overigens niet uniek is voor de aarde, maar al vele malen heeft plaatsgevonden in de historie van de planeet. Veelal ging dat gepaard met heftige reacties van de natuurelementen en zijn er ver ontwikkelde beschavingen vernietigd of opgehouden te bestaan. Er wordt een brug naar de oude, en verloren, continenten als Lemurie en Atlantis geslagen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan mysterieuze kwesties als de Bermuda Driehoek, karma en rituelen. De channeling is vormgegeven door een literaire weergave van sessies die vanaf 1986 zijn opgetekend en samengevat in dit boek. Het komt enigszins futuristisch over en de lezer zal zich terecht de vraag stellen of dit fictie of waarheid is. Met inhoudsopgave, korte biografie van het trance-medium en trefwoorden-register. Het is een herziene versie van 'Atlantis en ufo's', het eerste deel van een voorgenomen reeks.
– J.L. Meuleman

ISBN: 9789460150197

.

Ziekte, karma en de weg naar genezing

Ziekte hoort bij het leven op aarde en heeft niets met straf of noodlot te maken. Het is een leerschool om weer in harmonie te komen. Niemand kan dat van ons overnemen, geen dokter of hulpverlener. Je kunt er wel in ondersteund worden en je zelfhelend vermogen is heel groot.

De wet van oorzaak en gevolg "karma" is eenvoudig maar ook complex. Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun karma en hun eigen keuze om een bepaalde leerschool door te maken. Juist nu is kennis over de wet van karma belangrijk om bewustzijn te krijgen op wat er gebeurt en staande te blijven in een wereld die in beroering is. Esoterisch gezien is ziekte ook een karmisch verschijnsel en dus een gevolg van wat je eerder zelf veroorzaakt hebt. Wanneer je ziek bent, geeft dat aan dat er een disbalans is. Je kunt die herstellen, zo zeggen de meesters van de Witte Broederschap, door jezelf te bevragen: waarom heb ik deze ziekte, wat kan ik ervan leren, kan ik het accepteren?

De meesters van de Witte Broederschap geven ook uitleg over zowel reguliere als alternatieve geneesmethoden. Ze hebben er geen oordeel over, want de mens heeft een vrije wil, maar ze waarschuwen ons wel.

ISBN: 109460150349

.

Lanto 2 – De Grote Omwenteling naar de nieuwe tijd

Niemand kan nu nog zeggen dat de enorme veranderingen die gaande zijn in de politiek en het klimaat en die door de meesters van de Witte Broederschap zijn voorspeld, geen feit zijn. Echter, dit is slechts het begin van een lange reeks van steeds sneller toenemende gebeurtenissen, die uiteindelijk zal leiden tot vrede, wereldbroederschap en gelijkheid van alle mensen. Direct contact met onze gidsen, telepathie, healing en uittredingen zullen heel normaal zijn.

Het is zeker geen einde der tijden. Het is de transformatie voor een totaal nieuw begin. Alle oude energie die de aarde ooit heeft beheerst wil zich nu transformeren, zodat zij gereinigd het nieuwe tijdperk kan ingaan. Ook de mens die denkt hiermee niets van doen te hebben, heeft in een eerdere existentie meegewerkt aan het karma, zoals in de akasha is afgedrukt. Daarom zijn wij juist in deze tijd geïncarneerd.

Het is goed de mens er bewust van te maken om niet in angst te leven, maar in de positieve voorstelling te gaan staan van de wereld die komen gaat. U maakt hier deel van uit en kunt die positiviteit versterken door boven de emoties te staan.

ISBN: 9077247025 Hardcover

.

De Godsvonk – Wij zijn kosmische energie

Naast het fysieke lichaam heeft men ook energetische lichamen. Deze bestaan uit de ziel, de geest en de Godsvonk. Dit boek geeft inzicht in hoe het fysieke lichaam met de energetische lichamen verbonden is. Er wordt uitleg gegeven in wat de Goddelijke kracht precies inhoudt, waardoor men de mogelijkheid krijgt zijn ware Zelf te ontdekken. Daarnaast worden er inzichten gegeven in de werking van karma en dharma. Men leert hierdoor de zin van het leven kennen. Met behulp van deze spirituele kennis kan verlichting in ieders leven ontstaan. Men kan het menselijk bewustzijn in drie verschillende staten van Zijn indelen, namelijk het dagbewustzijn, het onderbewustzijn en het hoger bewustzijn. 

Deze hoogste vorm van Zijn is de Godsvonk. In dit hoger bewustzijn heeft men een directe verbinding met de geestelijke zijde en het kosmisch Licht. In deze staat van Zijn is men via de intuïtie verbonden met Akasha, waar alle kennis van alle tijden te vinden is. In deze staat is men alwetend. Naarmate men de intuïtieve verbinding naar haar of zijn Godsvonk ontwikkelt en deze sterker maakt, is men in staat om altijd uit deze onuitputtelijke bron te putten.

ISBN 978 90 828627 06 | NUR 728