Vragen en antwoorden

 

Trance-sessies
De meesters van het Witte Broederschap geven ons tijdens trance-sessies hun informatie door. Een van de aanwezigen stelt de vragen. Het medium Daan Akkerman (zie rechts) is tijdens de sessies in trance . Door middel van zijn stem worden de antwoorden doorgegeven.

Verslagen
Van iedere sessie wordt een verslag gemaakt. De vragen en antwoorden worden in Par Lanto, het tijdschrift van het Esoterisch Genootschap (EG), gepubliceerd. Tijdens esoterische en/of meditatie-bijeenkomsten worden deze sessie verslagen besproken.

Zelf bijwonen
Als donateur kunt u een trance sessie in Groningen bijwonen.
Opgave per e-mail: info@parlanto.nl
Per post: Esoterisch Genootschap
Hereplein 3, 9711 GA Groningen

Vragen stellen 
Heel graag worden uw vragen voor het Witte Broederschap ontvangen. Het vragenteam is blij met iedere vraag en zal de bruikbaarheid van de vragen beoordelen. Vragen die een groter geheel dienen hebben de voorkeur. Het team behoudt zich het recht voor om een vraag te herformuleren of eventueel als niet geschikt ter zijde te leggen.
Het is niet mogelijk om over uw vraag te corresponderen.
Per keer kunt u 1 of 2 vragen toesturen door onderstaande grijze blokken in te vullen (en op de blauwe knop te klikken).

 

De naam Par Lanto
De naam Par Lanto is doorgegeven via een meester van de Witte Broederschap, speciaal voor deze uitgave van het Esoterisch Genootschap. Deze naam bestaat uit het Franse woord 'par' (door) en de naam van Meester Lanto van de Tweede Straal.

Par Lanto betekent dus: 'door Lanto' ofwel 'door de Meester Lanto doorgegeven'.

 

Over het ontstaan van het tijdschrift

 

 

Over Daan Akkerman

Daan Akkerman is geboren en getogen te Westerlee in Groningen. Als kind al zag hij entiteiten en had ook andere paranormale ervaringen. Hij was er zich niet van bewust dat anderen dit niet zagen. Ook deed hij toen al spontaan voorspellingen die eigenlijk altijd uitkwamen. Deze gave heeft hij benut en verdiept.

Paragnost, medium en voorzitter van het Esoterisch Genootschap, tijdens een presentatie

Vele mensen zijn inmiddels bij hem op consult geweest. Mensen uit alle rangen en standen en uit vele landen hebben hem geraadpleegd. Bovendien geeft Daan Akkerman cursussen in aura- & chakra-healing en tarot & numerologie.
De media hebben Daan Akkerman inmiddels ook ontdekt. U kunt voor een persoonlijke consult een afspraak maken.

 

Daan Akkerman over spiritualiteit ontplooit in een veranderende wereld

Voor de video klik op de afbeelding.


Hier een aantal tijdschriften door de jaren heen